آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-06

استخدام رنگ و مش کار با مشتری در آرایشگاه پر مشتری به صورت تمام وقت

استخدام رنگ و مش کار با مشتری در آرایشگاه پر مشتری به صورت تمام وقت

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی