آگهی استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی

1397-09-06

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره یا درصدی

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی به صورت اجاره یا درصدی

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی