آگهی استخدام کمک آشپز در کافه رستوران سی مو

استخدام کمک آشپز در کافه رستوران سی مو

1397-09-05

استخدام کمک آشپز فرنگی کار مسلط به امور آشپزخانه جهت همکاری در کافه رستوران سی مو

استخدام کمک آشپز فرنگی کار مسلط به امور آشپزخانه جهت همکاری در کافه رستوران سی مو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی