آگهی استخدام بازاریاب جهت فعالیت در شرکت خصوصی

استخدام بازاریاب جهت فعالیت در شرکت خصوصی

1397-09-05

استخدام بازاریاب در زمینه محصولات شکلات در شرکت خصوصی با شرایط مناسب از داوطلبان گرامی دعوت به همکاری می گردد.

استخدام بازاریاب در زمینه محصولات شکلات در شرکت خصوصی با شرایط مناسب از داوطلبان گرامی دعوت به همکاری می گردد.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی