آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-09-06

استخدام ناخن کار حتما با مشتری در سالن زیبایی با اجاره یا درصد عالی

استخدام ناخن کار حتما با مشتری در سالن زیبایی با اجاره یا درصد عالی

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی