آگهی استخدام بند و اصلاح کار در سالن آرایشی

استخدام بند و اصلاح کار در سالن آرایشی

1397-09-06

استخدام بند و اصلاح کار ترجیحا با مشتری در سالن آرایشی

استخدام بند و اصلاح کار ترجیحا با مشتری در سالن آرایشی

تهران سازمان آب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی