آگهی استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی

1397-09-06

استخدام چند آرایشگر ماهر با مشتری در تمامی لاین ها در سالن زیبایی

استخدام چند آرایشگر ماهر با مشتری در تمامی لاین ها در سالن زیبایی

تهران سلسبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی