آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی ناصر

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی ناصر

1397-09-06

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی ناصر با درآمد خوب و زنگ خور مناسب ( شیفت عصر )

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی ناصر با درآمد خوب و زنگ خور مناسب ( شیفت عصر )

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی