آگهی استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-09-06

استخدام تعدادی راننده با خودرو دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب (دارای جای خواب و امکانات برای رانندگان شهرستانی)

استخدام تعدادی راننده با خودرو دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب (دارای جای خواب و امکانات برای رانندگان شهرستانی)

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی