آگهی استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه فرزانه

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه فرزانه

1397-09-06

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه فرزانه به صورت اجاره ای 350 تومان به ناخن کار با مشتری

استخدام ناخن کار ماهر در آرایشگاه فرزانه به صورت اجاره ای 350 تومان به ناخن کار با مشتری

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی