آگهی استخدام دستیار رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام دستیار رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-06

استخدام دستیار حرفه ای رنگ و مش کار و ناخن کار در آرایشگاه

استخدام دستیار حرفه ای رنگ و مش کار و ناخن کار در آرایشگاه

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی