آگهی استخدام آشپز

استخدام آشپز

1397-07-21

استخدام یک نفر اشپز جهت تهیه غذا نیازمندیم.

استخدام یک نفر اشپز جهت تهیه غذا نیازمندیم.

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی