آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه با سابقه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با سابقه

1397-09-06

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با سابقه به صورت درصدی یا اجاره

استخدام ناخن کار در آرایشگاه با سابقه به صورت درصدی یا اجاره

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی