آگهی استخدام رنگ و مش کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-09-06

استخدام رنگ و مش کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی محدوده شاهین

استخدام رنگ و مش کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی محدوده شاهین

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی