آگهی استخدام مدیر بازاریابی

استخدام مدیر بازاریابی

1397-07-09

استخدام مدیر بازاریابی و فروش در جهت کارآفرینی اولویت ما انگیزه ،تلاش و دقت عمل بالاست (سابقه مدیریت و تجربه کاری در اولویت دوم می باشد)

استخدام مدیر بازاریابی و فروش در جهت کارآفرینی اولویت ما انگیزه ،تلاش و دقت عمل بالاست (سابقه مدیریت و تجربه کاری در اولویت دوم می باشد)

اراک حصار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی