آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در غذای ایرانی زعفران

استخدام موتورسوار جهت کار در غذای ایرانی زعفران

1397-09-07

استخدام چند نفر موتورسوار جوان و فعال جهت کار در غذای ایرانی زعفران در دوشیفت کاری (حضور در دو شیفت الزامیست) ،با درامد خوب (1/400هزار تومان)

استخدام چند نفر موتورسوار جوان و فعال جهت کار در غذای ایرانی زعفران در دوشیفت کاری (حضور در دو شیفت الزامیست) ،با درامد خوب (1/400هزار تومان)

قم بلوار امین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی