آگهی استخدام مهندس برق در در شرکت کشت و صنعت

استخدام مهندس برق در در شرکت کشت و صنعت

1397-07-20

استخدام مهندس برق کارشناس ارشد یا دکترای برق برون سپاری در شرکت کشت و صنعت جهت تکمیل پروژه مطالعاتی در بخش انرژی های نو ، پروژه شبیه سازی متلب و تحلیل مدل همکاری بین توربین بادی و خودروی برقی در ریز شبکه در حضور رباست کنترل

استخدام مهندس برق کارشناس ارشد یا دکترای برق برون سپاری در شرکت کشت و صنعت جهت تکمیل پروژه مطالعاتی در بخش انرژی های نو ، پروژه شبیه سازی متلب و تحلیل مدل همکاری بین توربین بادی و خودروی برقی در ریز شبکه در حضور رباست کنترل

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی