آگهی استخدام راننده پایه یک

استخدام راننده پایه یک

1397-09-07

استخدام راننده پایه یک برای کار با کامیون زباله کش با درامد مناسب

استخدام راننده پایه یک برای کار با کامیون زباله کش با درامد مناسب

مشهد هدایت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی