آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

1397-09-07

استخدام خدمه خانم برای امور منزل و اشپزی بصورت شبانه روزی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل و اشپزی بصورت شبانه روزی

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی