آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-09-07

استخدام ناخن کار حرفه ای و پرمشتری در سالن زیبایی در کوی فردوس

استخدام ناخن کار حرفه ای و پرمشتری در سالن زیبایی در کوی فردوس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی