آگهی استخدام کوپ کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام کوپ کار ماهر در سالن زیبایی

1397-09-07

استخدام کوپ کار ماهر و مشتری و با البوم در سالن زیبایی

استخدام کوپ کار ماهر و مشتری و با البوم در سالن زیبایی

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی