آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در شرکت پخش آرایشی بهداشتی استار

استخدام فروشنده جهت فعالیت در شرکت پخش آرایشی بهداشتی استار

1397-09-02

استخدام فروشنده جهت فعالیت در شرکت پخش آرایشی بهداشتی استار برای همکاری و مصاحبه از ساعت ۹ الی ۱۷ به آدرس ذیل مراجعه نمایید. خیابان عبدالرزاق کنار گذر زیر گذر جنب مسجد امامی طبقه فوقانی رستوران شهاب واحد ۴و ۲

استخدام فروشنده جهت فعالیت در شرکت پخش آرایشی بهداشتی استار برای همکاری و مصاحبه از ساعت ۹ الی ۱۷ به آدرس ذیل مراجعه نمایید. خیابان عبدالرزاق کنار گذر زیر گذر جنب مسجد امامی طبقه فوقانی رستوران شهاب واحد ۴و ۲

اصفهان ابن سینا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی