آگهی استخدام راننده کامیون جهت حمل بار

استخدام راننده کامیون جهت حمل بار

1397-09-01

استخدام تعدادی راننده کامیونت جهت حمل بار و تحویل به مشتری با درامد خوب (مدارک کامل)

استخدام تعدادی راننده کامیونت جهت حمل بار و تحویل به مشتری با درامد خوب (مدارک کامل)

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی