آگهی استخدام راننده نیسان جهت کار در سنگبری

استخدام راننده نیسان جهت کار در سنگبری

1397-09-01

استخدام یک نفر راننده نیسان جهت کار در سنگبری با حقوق 1 میلیون تومان و مزایا

استخدام یک نفر راننده نیسان جهت کار در سنگبری با حقوق 1 میلیون تومان و مزایا

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی