آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-02

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در دو شیفت جداگانه با درامد خوب و با زنگ خور عالی

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در دو شیفت جداگانه با درامد خوب و با زنگ خور عالی

شیراز والفجر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی