آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-02

استخدام رنگ و مش کار با مشتری در آرایشگاه. به صورت اجاره یا درصدی

استخدام رنگ و مش کار با مشتری در آرایشگاه. به صورت اجاره یا درصدی

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی