آگهی استخدام ناخن کار فوق حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار فوق حرفه ای در آرایشگاه

1397-09-02

استخدام ناخن کار فوق حرفه ای ماهر به لاک زدن بسیار تمیز در آرایشگاه

استخدام ناخن کار فوق حرفه ای ماهر به لاک زدن بسیار تمیز در آرایشگاه

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی