آگهی استخدام راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در آژانس بهار

استخدام راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در آژانس بهار

1397-09-07

استخدام تعدادی راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در آژانس بهار واقع در گلهر 1 به صورت تمام وقت با زنگ خور بالا و درآمد بالا (درآمد بالای 80 هزار تومان)

استخدام تعدادی راننده با خودرو مدل بالا جهت کار در آژانس بهار واقع در گلهر 1 به صورت تمام وقت با زنگ خور بالا و درآمد بالا (درآمد بالای 80 هزار تومان)

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی