آگهی استخدام راننده با ماشین جهت همکاری با اداره

استخدام راننده با ماشین جهت همکاری با اداره

1397-09-07

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری با اداره با حقوق خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری با اداره با حقوق خوب

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی