آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

1397-09-07

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت شبانه روزی

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی