آگهی استخدام سرایدار مجرد برای مجتمع مسکونی

استخدام سرایدار مجرد برای مجتمع مسکونی

1397-09-07

استخدام سرایدار مجرد برای مجتمع مسکونی

استخدام سرایدار مجرد برای مجتمع مسکونی

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی