آگهی استخدام تعدادی نظافتچی آقا

استخدام تعدادی نظافتچی آقا

1397-09-09

استخدام تعدادی نظافتچی اقا با جای خواب

استخدام تعدادی نظافتچی اقا با جای خواب

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی