آگهی استخدام نظافتچی آقا برای منازل و پاساژ

استخدام نظافتچی آقا برای منازل و پاساژ

1397-09-12

استخدام نظافتچی آقا برای منازل و پاساژ با درامد مکفی

استخدام نظافتچی آقا برای منازل و پاساژ با درامد مکفی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی