آگهی استخدام سالنکار حرفه ای

استخدام سالنکار حرفه ای

1397-07-20

استخدام سالنکار حرفه ای کارکرده در کافه رستوران ایتالیایی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

استخدام سالنکار حرفه ای کارکرده در کافه رستوران ایتالیایی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی