آگهی استخدام نظافتچی خانم برای نگهداری و نظافت آپارتمان

استخدام نظافتچی خانم برای نگهداری و نظافت آپارتمان

1397-09-12

استخدام نظافتچی خانم برای نگهداری و نظافت آپارتمان با اسکان بصورت شبانه روزی

استخدام نظافتچی خانم برای نگهداری و نظافت آپارتمان با اسکان بصورت شبانه روزی

کرج شهر جدید هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی