آگهی استخدام خدمتکار خانم برای امور منزل و آشپزی

استخدام خدمتکار خانم برای امور منزل و آشپزی

1397-09-12

استخدام خدمتکار خانم مجرد برای امور منزل و آشپزی بصورت پاره وقت با ضامن معتبر

استخدام خدمتکار خانم مجرد برای امور منزل و آشپزی بصورت پاره وقت با ضامن معتبر

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی