آگهی استخدام راننده با پراید وانت جهت پخش

استخدام راننده با پراید وانت جهت پخش

1397-09-12

استخدام تعدادی راننده با پراید وانت جهت پخش میوه بسته بندی به سوپرمارکت ها بصورت نیمه وقت با درآمد عالی

استخدام تعدادی راننده با پراید وانت جهت پخش میوه بسته بندی به سوپرمارکت ها بصورت نیمه وقت با درآمد عالی

تهران شهرک آپادانا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی