آگهی استخدام پیک موتوری و وانت بار

استخدام پیک موتوری و وانت بار

1397-09-12

استخدام دو نفر پیک موتوری و و دو نفر راننده با وانت بار جهت کار در پیک موتوری با کمیسیون 15 درصد و زنگ خور بالا و درامد خوب

استخدام دو نفر پیک موتوری و و دو نفر راننده با وانت بار جهت کار در پیک موتوری با کمیسیون 15 درصد و زنگ خور بالا و درامد خوب

تهران رضویه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی