آگهی استخدام پیک موتوری در فست فود جنیس

استخدام پیک موتوری در فست فود جنیس

1397-09-11

استخدام پیک موتوری در فست فود جنیس در شیفت ظهر همراه با ناهار و با حقوق 1200000 هزار تومان

استخدام پیک موتوری در فست فود جنیس در شیفت ظهر همراه با ناهار و با حقوق 1200000 هزار تومان

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی