آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-09-11

استخدام منشی با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق مناسب به همراه پورسانت

استخدام منشی با ساعت کار 9 الی 17 با حقوق مناسب به همراه پورسانت

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی