آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-09-11

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1.200 م در محدوده سهروردی شمالی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1.200 م در محدوده سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی