آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-11

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه.در سالنی پرتردد نیمه وقت یا تمام وقت در محدوده ظفر

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه.در سالنی پرتردد نیمه وقت یا تمام وقت در محدوده ظفر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی