آگهی استخدام تاتو کار در آرایشگاه زیبایی

استخدام تاتو کار در آرایشگاه زیبایی

1397-09-07

استخدام تاتو کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه زیبایی.به صورت درصدی

استخدام تاتو کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه زیبایی.به صورت درصدی

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی