آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-11

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری.به صورت اجاره ای

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه.ترجیحا با مشتری.به صورت اجاره ای

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی