آگهی استخدام کارگر با غذا و جای خواب

استخدام کارگر با غذا و جای خواب

1397-07-20

استخدام کارگر با غذا و جای خواب با حقوق 1 ملیون و 100 تومان

استخدام کارگر با غذا و جای خواب با حقوق 1 ملیون و 100 تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی