آگهی استخدام شینیون کار با سابقه در آرایشگاه

استخدام شینیون کار با سابقه در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام شینیون کار با سابقه و با آلبوم در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره ای.غیر سیگاری

استخدام شینیون کار با سابقه و با آلبوم در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره ای.غیر سیگاری

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی