آگهی استخدام کارگر رستوران

استخدام کارگر رستوران

1397-07-20

استخدام کارگر رستوران با غذا

استخدام کارگر رستوران با غذا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی