آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی یا اجاره ای

استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی یا اجاره ای

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی