آگهی استخدام دیزاینر فوق تخصصی ناخن در آرایشگاه

استخدام دیزاینر فوق تخصصی ناخن در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام دیزاینر فوق تخصصی ناخن در آرایشگاه که مسلط به پدیکور هم باشند

استخدام دیزاینر فوق تخصصی ناخن در آرایشگاه که مسلط به پدیکور هم باشند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی