آگهی استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام شینیون کار حرفه ای و مسلط به مدل های جدید و با مشتری در آرایشگاه

استخدام شینیون کار حرفه ای و مسلط به مدل های جدید و با مشتری در آرایشگاه

تهران قنات کوثر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی